Em hiểu. Anh hiểu.... Nhưng Anh ấy có hiểu không hả trợi?!!

9/20/2017 4:54:23 PM 0

Chờ tin cốm cốm cốm 🤢🤢🤢

9/19/2017 9:19:21 AM 0
Sponsored ads

Ahihi cười nhăn nhở 🤣

9/18/2017 5:20:52 PM 0

Ấm quớ =))

9/15/2017 1:29:04 PM 0

Mưa trôi để lại ngây thơ Trong giấc mơ buốt lạnh Nhớ nhưng chẳng thể ở bên Nuốt nước mắt lòng buồn tênh I can not feel your love ... #rainy

9/14/2017 7:05:16 PM 0
Sponsored ads

Mỗi lần trở lại và like hay haha bài đăng của mấy group là nó thì nhau hiện lên nf

9/14/2017 2:02:20 PM 3

Nhìn k béo tý nào,

9/12/2017 6:22:38 PM 13

#3ceredrecipe Chả dịp gì, dịp câu son cũ sắp hết nên mua cây mới, thế thôi. Tự mình chăm sóc mình ahihi

9/12/2017 7:12:14 AM 5
Sponsored ads

Hóa ra khiến một người mất đi tự tin rất dễ dàng, đó là chỉ cần để cho người đó yêu một người… #miss #f4f #autumn

9/10/2017 4:32:39 AM 3

Em thích T nhưng chỉ để đấy và sẽ không tiến thêm. Trong lòng có 1 ng để thích cũng là để mình bận, để mình mãi tự do.

9/8/2017 9:14:08 AM 0

muốn đi ăn kem hoa hồng

9/7/2017 1:44:31 PM 5

2 cái mặt khác gì nhau không Béo thôi thì kệ nó Hôm nay vẫn phải xếp hàng đợi gọi và lấy đồ uống #gongcha

9/6/2017 6:06:29 PM 2
Sponsored ads

Bánh nếp cẩm Sapa

9/6/2017 2:22:15 AM 2

Tàu hũ sầu riêng

8/29/2017 5:53:39 PM 0