.
فیسبوکِ #مسی :
" با تلاش و خواستن ، تونستیم تساوی رُ به برد تبدیل کنیم .. با تلاش و کار زیاد خودمون رُ ادامه بدیم میتونیم به اهدافمون برسیم."
.
#barcelona #barca #barcelonafc #football #messi #messina #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi10 #مسي #مسى #بارسا #بارسايي #بارسلونا #بارسلونایی #بارسلون #فوتبال #فوتباليست #فوتبالي

. فیسبوکِ #مسی : " با تلاش و خواستن ، تونستیم تساوی رُ به برد تبدیل کنیم .. با تلاش و کار زیاد خودمون رُ ادامه بدیم میتونیم به اهدافمون برسیم." . #barcelona #barca #barcelona fc #football #messi #messi na #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi 10 #مسي #مسى #بارسا #بارسا يي #بارسلون ا #بارسلون ا یی #بارسلون #فوتبال #فوتبال يست #فوتبال ي

1/12/2017 11:08:49 AM 1

1 comments