.
🔻اسپورت/۲۳ دی
.
«فوق بزرگ!»
.
🔹 #بارسا بی نظیر توانست نتیجه را در یک بازی سخت برگرداند! .
🔸مثلث هجومی یک بازی عالی ارائه دادند و با حذف #بیلبائو به مرحله بعد صعود کردند!
.
.
.
#pouya_fcb

. 🔻اسپورت/۲۳ دی . «فوق بزرگ!» . 🔹 #بارسا بی نظیر توانست نتیجه را در یک بازی سخت برگرداند! . 🔸مثلث هجومی یک بازی عالی ارائه دادند و با حذف #بیلبائو به مرحله بعد صعود کردند! . . . #pouya_fcb

1/12/2017 8:28:45 AM 0