:
٢٦ ضربه كاشته لئو با بارسا :
١٨ تا در لاليگا
٣ تا در كوپا دل رى
٢ تا در ليگ قهرمانان
٢ تا در سوپركاپ اروپا
١ در سوپركاپ اسپانيا
.
.
مسى بهترين كاشته زن تاريخ بارسا شد و از ركورد ٢٥ گل كومان گذشت.
.
..
.
.
.
#barcelona #barca #barcelonafc #football #messi #messina #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi10 #مسي #مسى #بارسا #بارسايي #بارسلونا #بارسلونایی #بارسلون #فوتبال #فوتباليست #فوتبالي

: ٢٦ ضربه كاشته لئو با بارسا : ١٨ تا در لاليگا ٣ تا در كوپا دل رى ٢ تا در ليگ قهرمانان ٢ تا در سوپركاپ اروپا ١ در سوپركاپ اسپانيا . . مسى بهترين كاشته زن تاريخ بارسا شد و از ركورد ٢٥ گل كومان گذشت. . .. . . . #barcelona #barca #barcelona fc #football #messi #messi na #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi 10 #مسي #مسى #بارسا #بارسا يي #بارسلون ا #بارسلون ایی #بارسلون #فوتبال #فوتبال يست #فوتبال ي

1/12/2017 8:12:43 AM 0