:
■آلبا :
"براى ما مثل يك بازيه فينال بود و الان خوشحاليم."
.
صحبت هاى پيكه ؟
"تا زمان مرگ هم پشت حرف هاى دوستم وايميسم."
.
"پيكه درست گفته و بقيه خيلى بزرگش نكنن."
.
"مسى به كارهايى ادامه ميده كه هيچكس غير از اون نميتونه انجامش بده."
.
"همه ميدونن كه لئو بهترينه جهانه..
.
.
.
"
. #barcelona #barca #barcelonafc #football #messi #messina #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi10 #مسي #مسى #بارسا #بارسايي #بارسلونا #بارسلونایی #بارسلون #فوتباليست #فوتبال  #فوتبال

: ■آلبا : "براى ما مثل يك بازيه فينال بود و الان خوشحاليم." . صحبت هاى پيكه ؟ "تا زمان مرگ هم پشت حرف هاى دوستم وايميسم." . "پيكه درست گفته و بقيه خيلى بزرگش نكنن." . "مسى به كارهايى ادامه ميده كه هيچكس غير از اون نميتونه انجامش بده." . "همه ميدونن كه لئو بهترينه جهانه.. . . . " . #barcelona #barca #barcelona fc #football #messi #messi na #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi 10 #مسي #مسى #بارسا #بارسا يي #بارسلون ا #بارسلون ایی #بارسلون #فوتبال يست #فوتبال #فوتبال

1/12/2017 12:02:08 AM 1