‌
بازی جنجالی استقلال تهران و نفت تهران امروز ساعت چهار و بیست و پنج دیقه شروع میشه... حتما تو ورزشگاه تختی از تیم حمایت کنید 🌟🌟
‌

#استقلال_من_رو_فالو_کنید‌

#استقلالیا_فالو_کنید
#استقلال #تاج #نفت #دربی #تاج_کبیر #تختی #فوتبال #توپ #ترول #لنگ #انتی_لنگ

‌ بازی جنجالی استقلال تهران و نفت تهران امروز ساعت چهار و بیست و پنج دیقه شروع میشه... حتما تو ورزشگاه تختی از تیم حمایت کنید 🌟🌟 ‌ #استقلال _من_رو_فالو_کنید‌ #استقلال یا_فالو_کنید #استقلال #تاج #نفت #دربی #تاج_کبیر #تختی #فوتبال #توپ #ترول #لنگ #انتی_لنگ

1/11/2017 10:54:37 PM 0