.
.
■در چنین روزی مسی در سن 28 سالگی(سال پیش)پنجمین توپ طلای خودشو.
.. دریافت کرد و تنها کسی شد که به این عنوان رسیده👑💖
.
.
#messi #football #barcelona #barcelover #barcelonafc #messi #messina #leomessi #liomessi #love #family #couple #couples #عشق #خانواده #زوج #همسر #مسى #بارسلونا #بارسلونایی #بارسلون #بارسا #بارسایی #فوتبال #فوتباليست #فوتبالي #antoroccuzzo #antoroccuzzo88 #antorocuzzo

. . ■در چنین روزی مسی در سن 28 سالگی(سال پیش)پنجمین توپ طلای خودشو. .. دریافت کرد و تنها کسی شد که به این عنوان رسیده👑💖 . . #messi #football #barcelona #barcelover #barcelona fc #messi #messi na #leomessi #liomessi #love #family #couple #couple s #عشق #خانواده #زوج #همسر #مسى #بارسلون ا #بارسلون ایی #بارسلون #بارسا #بارسا یی #فوتبال #فوتبال يست #فوتبال ي #antoroccuzzo #antoroccuzzo 88 #antorocuzzo

1/11/2017 1:28:21 PM 1

1 comments

  1. 's profile photo

    Nice👌👌mesl hamishe 🤗🤗💖💞