:.
.
سلام عشقا.♥♥♥
.
.

اسپورت چاپ امروز ؛
.
"با هم نتيجه رو برميگردونيم"
.
.
• لوئيز انريكه از طرفداران خواسته تا به نيوكمپ بيان و از تيم حمايت كنن تا تيم بيشتر در كوپا ادامه بده.
.
.
• بارسا براى بردن همه ى جام ها بازى ميكنه و آرامش از دست رفته رو برميگردونه.
.
.
• داوران با پيكه برخورد ميكنند.
كميته داورى براى بار دوم شكايت ميكند.
.
.
• از ٢٠٢٦ جام جهانى ٤٨ تيمه مى شود.
.
.
• اتلتيكو ٢ x لاس پالماس ٣
اتلتيكو ، اولين صعود كننده به ١/٤م نهايى
.
.
.
football #messi #messina #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi10 #مسي #مسى #بارسا #بارسايي #بارسلونا #بارسلونایی #بارسلون #فوتبال #فوتباليست #فوتبال

:. . سلام عشقا.♥♥♥ . . اسپورت چاپ امروز ؛ . "با هم نتيجه رو برميگردونيم" . . • لوئيز انريكه از طرفداران خواسته تا به نيوكمپ بيان و از تيم حمايت كنن تا تيم بيشتر در كوپا ادامه بده. . . • بارسا براى بردن همه ى جام ها بازى ميكنه و آرامش از دست رفته رو برميگردونه. . . • داوران با پيكه برخورد ميكنند. كميته داورى براى بار دوم شكايت ميكند. . . • از ٢٠٢٦ جام جهانى ٤٨ تيمه مى شود. . . • اتلتيكو ٢ x لاس پالماس ٣ اتلتيكو ، اولين صعود كننده به ١/٤م نهايى . . . football #messi #messi na #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi 10 #مسي #مسى #بارسا #بارسا يي #بارسلون ا #بارسلون ا یی #بارسلون #فوتبال #فوتبال يست #فوتبال

1/11/2017 8:20:26 AM 1

1 comments