Tofu Soft Cream 🍦🍥💚❤️🥚 ร้านนี้เป็นร้านแรกในทริปนี้ที่ไปตะลุย หารีวิวจากเน็ทมา หายากมาก เดินหาเกือบชั่วโมงจริงๆ ร้านนี้จะเน้นรสเต้าหู้ซะส่วนใหญ่ จริงๆรสด้านบนต้องเป็นอีกรส แต่เหมือนหมด เลยเป็นสตอเบอรี่แทน ตรงกลางน่าจะเป็นเต้าหู้นี่แหละ ส่วนข้างล่างชาเขียว บอกเลยว่ารสสตอเบอรี่ด้านบนพอรับได้ แต่ไอ่ 2 รสด้านล่างนิคือ ต้องบอกตรงๆว่าทนกินจนหมด 😂 ไม่รู้ว่ารสชาติมันแย่หรือปากเราไม่ถึงกันแน่ 🤣 | 📍Meme Torou, Shinjuku station 🌟🌟 #tofu #softcream #softserve #icecream #greentea #shinjuku #tokyo #japan #peenutbuttersandwich

Tofu Soft Cream 🍦🍥💚❤️🥚 ร้านนี้เป็นร้านแรกในทริปนี้ที่ไปตะลุย หารีวิวจากเน็ทมา หายากมาก เดินหาเกือบชั่วโมงจริงๆ ร้านนี้จะเน้นรสเต้าหู้ซะส่วนใหญ่ จริงๆรสด้านบนต้องเป็นอีกรส แต่เหมือนหมด เลยเป็นสตอเบอรี่แทน ตรงกลางน่าจะเป็นเต้าหู้นี่แหละ ส่วนข้างล่างชาเขียว บอกเลยว่ารสสตอเบอรี่ด้านบนพอรับได้ แต่ไอ่ 2 รสด้านล่างนิคือ ต้องบอกตรงๆว่าทนกินจนหมด 😂 ไม่รู้ว่ารสชาติมันแย่หรือปากเราไม่ถึงกันแน่ 🤣 | 📍Meme Torou, Shinjuku station 🌟🌟 #tofu #softcream #softserve #icecream #greentea #shinjuku #tokyo #japan #peenutbuttersandwich

1/6/2017 3:04:32 PM 10

10 comments

  1. 's profile photo

    บอกแค่รสเต้าฮู้ก็คงไม่ติดใจแล้ว